Användarvillkor & Integritetspolicy

Användarvillkor

Välkommen till Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se. Genom att skapa ett användarkonto på någon av dessa siter eller dess plattformar anses du som användare ha accepterat användarvillkoren, integritetspolicyn, cookiepolicyn och andra riktlinjer kopplade till dessa siter och plattformar inklusive externa forum. 

Du är medveten om att personlig och spirituell utveckling kan vara både en spännande men också utmanande resa och genom att använda våra produkter och/eller tjänster så är du personligen ansvarig för din upplevelse och dina resultat. All kursanmälan eller köp av övriga produkter/tjänster sker frivilligt i dina sinnen fulla bruk. 

Åldersgräns:

18 års åldersgräns gäller för samtliga kurser, tjänster och produkter kopplade till Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se. Genom att skapa ett konto, köpa en kurs, tjänst eller produkt anses du vara medveten om dessa villkor och ansvarig för dina handlingar.  

Nöjdhetsgaranti:

Mediumkurser erbjuder 14 dagars öppet köp på alla online-baserade kurser. Under kursperioden (2 år från ditt startdatum) har du tillgång till din kurs och tillhörande kursmaterial.

Betalning / Delbetalning:

Som användare, elev eller på något sätt kund hos Mediumkurser.se accepterar du att du inte kan åberopa ”öppet köp” senare än 14 dagar efter första transaktion. Vid betalning via avbetalningsplan/delbetalning är du skyldig att, efter 14 dagar, fullfölja samtliga avtalade betalningar tills att slutsumman är uppnådd.

Rättigheter:

Användaren bekräftar att innehållet på webbplatserna Mediumkurser.se och johanpoulsen.se skyddas av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter eller annan rättigheter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, i alla medier och teknik som finns nu eller senare utvecklad. Användaren får inte ladda upp, posta, reproducera eller på något sätt distribuera innehåll skyddat av upphovsrätt eller annan äganderätt utan tillstånd från ägare av upphovsrätten.

Ansvarsfriskrivning:

Informationen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "som det är" och "som för tillfället tillgängligt." Third Forest, Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se ger inga garantier för resultat eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, för videor och nedladdningsbara produkter eller andra tjänster som finns tillgängliga på Mediumkurser.se. Third Forest, Mediumkurser.se eller Johanpoulsen.se ansvarar inte för exaktheten och tillförlitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som görs på webbplatsen eller tillhörande forum av någon annan än auktoriserad representant agerandes under officiell kapacitet. 

Third Forest, Mediumkurser.se eller Johanpoulsen.se ansvarar inte för vad som händer eller vilken information som förmedlas mellan elever och klienter/övningspersoner. Som elev är du personligt ansvarig för att utföra dina övningar/uppgifter efter bästa förmåga samt att informera dina klienter/övningspersoner om att dessa ställer upp på egen risk.

Kurs-forum:

Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se har för avsikt att, inom rimlig tid, svara på de frågor som kommer in via kurs-forum eller kopplade sociala nätverk. Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se kan inte garantera när/om du får svar på dina frågor. Frågor ställda via inlägg i kopplade kurs-forum och/eller sociala nätverk kan ibland gå förlorade i mängden av andra inlägg och om du inte fått svar på dina frågor rekommenderar vi att ställa dessa igen. Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se tar inget ansvar för svar eller inlägg som publicerats av andra kursdeltagare eller användare av dessa plattformar.

Kursmiljö och ”god ton”

(Samtliga regler gäller oavsett om man är betalande kund/elev, gratis elev, demo-elev, medlem i någon av Mediumkursers grupper/forum/sociala medier eller bara fristående övningsklient).

Inne på Mediumkurser.se samt tillhörande forum inkl. Facebook, grupper eller annan social media så håller vi en trevlig och ”god ton” mot varandra. Alla gör sitt bästa och oavsett om man är utövande elev (medium) och/eller ”övningsklient” under ett visst övningsmoment så har man samma ansvar när det kommer till att skapa ett positivt och trevligt möte. I kursen, under övningar, i diskussioner samt i tillhörande grupper/forum så ses deltagarnas roll och ansvar som likvärdiga, vi respekterar att dessa möten utförs i utbildningssyfte och oavsett om resultatet av en övning/möte motsvarar våra förväntningar eller inte så hanterar vi detta på ett trevligt och respektfullt sätt.

Vid missförstånd, problem, eller missnöje kopplat till Mediumkurser eller någon av dess kunder/elever så hanteras detta alltid i samtal med kursledaren via mejl på: info@mediumkurser.se.  Att på något sätt kontakta en annan deltagare/elev i syfte att argumentera eller generellt vädra sitt missnöje är inte tillåtet.

Vid eventuell ovilja eller oförmåga att leva upp till Mediumkursers krav på ”god ton” så kan det bli nödvändigt för kursledaren att avlägsna en elev/deltagare från Mediumkurser.se samt tillhörande grupper, forum och sociala medier. Som kund hos Third Forest, Mediumkurser.se och/eller medlem i tillhörande grupper/forum/sociala medier så är du fullt införstådd med, samt medveten om att ditt beteende och dina handlingar i kursen och/eller tillhörande grupper/forum/sociala medier kan leda till avstängning från samtliga kurser och framtida kursverksamhet. Bedömning och beslut om avstängning från Mediumkurser.se görs av kursledaren och kan inte överklagas.

Mediumkurser kan när som helst avsluta en elevs medlemskap och kursbehörighet om detta anses nödvändigt för att värna om övriga elevers trygghet och upplevelse. Mediumkursers mål och policy är alltid att försöka lösa eventuella problem och/eller missförstånd på ett positivt och lösningsorienterat sätt. Men, vi ser detta som en ömsesidig process och vid eventuell ovilja eller oförmåga att hitta en lösning och fortsätta framåt i positiv anda så kan Mediumkurser och dess kursledare när som helst ta beslut om avstängning utan att diskutera detta med kunden/eleven.          

Ansvarsbegränsning:

Du är helt överens om att användningen av webbplatserna Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se är helt på egen risk. Third Forest, Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se eller någon annan officiellt representant för dessa enheter är inte på något sätt ansvariga gentemot dig eller någon annan för skada eller förlust kopplad till: användningen av eller oförmågan att använda innehållet tillgängligt på någon av dessa webbplatser och dess plattformar. Uttalanden eller beteenden som publicerats eller gjorts offentligt tillgängliga på dessa webbplatser och dess plattformar. Eventuella åtgärder som vidtas som svar på eller till följd av all information som finns tillgänglig på dessa webbplatser och dess plattformar. Eventuella skador som orsakats av förlust av tillgång, radering, misslyckad lagring, fel på säkerhetskopiering eller ändring av innehåll på dessa webbplatser och dess plattformar eller alla andra frågor som rör användningen av innehållet.

Ändringar i användarvillkor:

Vi kan uppdatera våra användarvillkor från en tid till annan. Alla ändringar kommer att verkställas retroaktivt.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för dataanvändning:

Din integritet är viktig för Third Forest, Mediumkurser.se och Johanpoulsen.se. Vi har utvecklat en sekretesspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, överför och lagrar din information. Vi vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende och kommer att hantera detta noggrant och förnuftigt. Denna text beskriver vår integritetspolicy. Vänligen ta en stund att bekanta dig med vår policy och kontakta oss gärna om du har några ytterligare frågor.

VIKTIGT: Genom att besöka Mediumkurser.se eller Johanpoulsen.se accepterar du alla praxis som beskrivs i denna integritetspolicy samt våra användarvillkor. Eventuella tvister, skadestånd och resolutioner hanteras i enlighet med svensk lag.

Om inte annat anges gäller vår nuvarande Integritetspolicy för all information som vi har om dig och ditt konto. Vi kan e-posta periodiska påminnelser om våra villkor, men även om vi inte gör det bör du regelbundet kolla vår hemsida för att se de senaste ändringarna som kommer att gälla retroaktivt även om vi inte meddelar dig om dessa förändringar. Vi stå bakom de löften vi ger. Om du vid något tillfälle upplever oro för din privata integritet på Mediumkurser.se och/eller Johanpoulsen.se ber vi dig kontakta oss med en komplett beskrivning så kommer vi att försöka lösa detta på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020.

Insamling och användning av personuppgifter :

Vilken personlig information samlar vi in?

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en person för generell eller specifik information. Vi samlar in information från dig

när du registrerar dig på vår webbplats, prenumerera på vårt nyhetsbrev, registrera dig för en kurs, köpmaterial eller fyller i ett formulär.

Vid beställning eller registrering på vår webbplats, eller när du kontaktar oss kan du bli ombedd att lämna personuppgifter och skriva in sådan information som ditt: namn, e-postadress, adress och/eller telefonnummer, kontaktinställningar och kreditkortsuppgifter etc. Du kan dock besöka vår webbplats anonymt och du kan välja att inte ge oss någon av denna information, men om så är fallet kanske du inte kommer kunna utnyttja våra tjänster.

Vi kan lagra och dela den här personliga informationen med de företag eller med dess anknutna partners och använda det i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa företag kan också kombinera informationen med annan information de har samlat för att ge och förbättra deras produkter, tjänster, innehåll och reklam. Om du väljer att ge oss kontaktinformation (som ovan) för vänner eller familj kan vi samla in och använd den informationen också.

Vad använder vi din information för?

Den personliga information som vi samlar in från dig tillåter oss att hålla dig uppdaterad gällande många funktioner på vår webbplats, till exempel våra senaste meddelanden, uppdateringar och kommande evenemang, kurser, litteratur, böcker och produkter, till exempel. Vi använder även personlig information för att hjälpa oss att utveckla, leverera och förbättra våra produkter eller material, tjänster, innehåll och reklam. Vilken som helst av information som vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

För att personifiera din upplevelse.

Din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov.

För att förbättra vår hemsida.

För att bearbeta transaktioner.

Att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion.

Att skicka periodiska e-postmeddelanden.

Vi kan använda personuppgifter för interna ändamål som revision, dataanalys och forskning för att förbättra oss själva och vad vi ger till dig.

Din information, antingen offentlig eller privat, kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning överhuvudtaget, utan ditt samtycke, annat än för det uttryckliga syftet med att leverera den köpta produkten eller en tjänst du har begärt.

Den e-postadress du anger för orderbehandling eller registrering, kan användas för att skicka information och uppdateringar som gäller din beställning eller registrering, tillfälliga företagsnyheter, uppdateringar, viktiga meddelanden, produkt- eller serviceinformation, ändringar i vår villkor eller policyer som kommer att gälla retroaktivt och ytterligare meddelande.

Observera: Om du vill avbryta prenumerationen av framtida e-postmeddelanden inkluderar vi anvisningar längst ner på varje e-postutskick.

Insamling och användning av icke-personliga uppgifter:

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar också in icke- personlig information som är data i en form som inte har någon direkt koppling till en viss person eller individ. Vi får samla, använda, överföra och avslöja icke-personliga uppgifter för olika ändamål. Nedan följer några exempel på vad vi samlar och hur vi kan använda den:

Vi kan samla in information som ditt yrke, språk, postnummer, riktnummer, typ av enhet/operativsystem, plats etc. för att bättre kunna uppskatta dig och kanske tillhandahålla eller förbättra produkter, tjänster, meddelanden och reklam. Vi kan också samla information om dina aktiviteter på denna webbplats, och denna information kommer att användas för att hjälpa oss att ge dig mer användbar information, samt förstå vilka delar av vår hemsida, produkter och tjänster som är av största intresse för människor som du.

Om vi kombinerar denna "icke-personliga information" med "personlig information" kommer den kombinerade informationen att behandlas som ”personlig information” under den tid den kombineras.

Automatisk information:

Exempel på information som vi samlar in och analyserar är internet protokoll (IP)-adresser som används för att ansluta datorn till Internet och logga in, e-postadress, lösenord för denna sida, dator och anslutnings information som webbläsartyp, version och tidszon, plug-in typer och versioner, datum och tid, cookie nummer (se nedan för mer förklaring om "cookies"), produkter du tittade på eller sökte, operativsystem och plattform samt inköpshistoria som vi ibland sammanställer med liknande information från andra kunder.

Under vissa besök kan vi använda programvaruverktyg som JavaScript för att mäta och samla information om sessionen, inklusive sidans svarstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, en sidas interaktionsinformation (som rullning, klick mm.), och vilka metoder som används för att bläddra bort från sidan. Vi kan också samla in teknisk information som hjälper oss att identifiera din enhet för att förebygga bedrägerier och för diagnostiska ändamål.

Hur skyddar vi din information?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten när du anger eller skickar in din personliga information.

Vi erbjuder användningen av en säker server. Alla känslig information så som kredituppgifter mm. som du använder vid köp hos oss överförs via krypterad teknik. Vi kan inte se eller få tillgång till dessa uppgifter, all information av detta slag hålls strikt konfidentiell och hanteras endast av auktoriserad och certifierad leverantör av online-betalningar. Se mer på: https://stripe.com/se

Var alltid noga med att logga ut om du använder en delad eller offentlig dator.

"Cookies” och andra liknande teknologier:

Vad är "cookies" och hur använder vi cookies?

Vi tar emot och lagrar vissa typer av information när du interagerar med oss. Till exempel, som många webbplatser, använder vi "cookies". ”cookies” är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det) som möjliggör att webbplatser eller tjänsteleverantörer skall kunna känna igen din webbläsare och komma ihåg viss information. Vi använder dem och annan teknik liknande "Pixel Tags" och "Web Beacons."

Vi använder cookies och sådan teknik för att bättre förstå ditt beteende, för att berätta vilken del av webbplatsen du har besökt och för att spara preferenser för framtida besök. Genom att sammanställa sammanlagda data om webbplatsstrafik och platsinteraktion kan vi erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss bättre förstå våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer är inte tillåtna att använda den information som samlats in förutom i syfte att hjälpa oss bedriva och förbättra vår verksamhet.

Vi behandlar information som samlas in av kakor och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning som Internet Protocol (IP) adresser eller liknande identifierare anses vara personliga uppgifter enligt lag så behandlar vi också dessa identifierare som personlig information. Om icke-personlig information kombineras med personlig information så behandlas den kombinerade informationen som personlig information.

Vi kan använda cookies och annan teknik i mobilannonsering, tjänster för att kontrollera antalet gånger du ser en given annons samt för att leverera annonser relatera till dina intressen och mäta effektiviteten av annonskampanjer. Om du önskar avaktivera ”cookies” kan du göra detta i din aktuella webbläsare.

Som för de flesta webbplatser samlar vi viss information automatiskt och lagra det i loggfiler. Denna information kan inkludera (men inte vara begränsad till) Internet Protocol (IP) adresser, webbläsartyp och språk, Internet tjänsteleverantör, refererande och utgående sidor, operativsystem, datum / tidsstämpel och klickströmsdata.

Vi använder denna information för att förstå och analysera trender, för att administrera webbplatsen, för att lära oss användarbeteende på webbplatsen och att samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan också använd denna information i våra marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa av våra e-postmeddelanden kan vi använda länk eller "klickadress" till innehåll på vår hemsida. När du klickar på en av dessa webbadresser kommer du att skickas via en separat webbserver innan du kommer till destinationssidan på vår, eller länkad, websida. Vi spårar denna klickinformation för att hjälpa oss att bestämma intresse i synnerhet ämnen och mäta effektiviteten i vår kommunikation med dig. Om du föredrar att inte spåras på det här sättet ska du inte klicka på text eller grafiska länkar i e-postmeddelandena. Vi använder också pixel-taggar som gör att vi kan skicka e-postmeddelanden i ett format som du kan läsa, och dessa berättar om e-posten har öppnats.

Information till utomstående parter?

Säkerheten runt din information är viktig för oss och vi ger eller säljer aldrig denna vidare. Ibland kan vi göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partners som arbetar med oss för att tillhandahålla produkter, tjänster eller råd som hjälper oss att marknadsföra till våra kunder. Personlig information kommer endast att delas av oss för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster, meddelanden och reklam, det kommer inte att delas med tredje part för marknadsföring. Vi säljer eller överför ingen information till tredje part som personligen kan kopplas till dig eller din identitet. Detta inkluderar emellertid inte betrodda tredjeparts partners som hjälper oss driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller finns till för att hjälpa dig så länge som parterna är överens om att hålla denna information konfidentiell enligt denna integritetspolicy.

Vem mer skulle kunna få del av din information?

Vi kan släppa din information när vi tror att detta är nödvändigt för att tillämpa våra användarvillkor och vår integritetspolicy i syfte att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Dock kan Icke-personligt identifierbar besökarinformation tillhandahållas andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, i en rättslig process, rättstvister och / eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför Sverige att lämna ut din personliga information. Vi kan också avslöja information om dig om detta beslutas p.g.a. nationella ändamål, säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänt intresse där informationen är nödvändigt eller lämpligt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Självklart inkluderar detta dock inte försäljning, uthyrning eller delning av din personligt identifierbara information för kommersiella ändamål i strid med de åtaganden som anges i denna Integritetspolicy.

Vi kan också släppa information om dig om det beslutas att detta är rimligt och nödvändigt för att tillämpa våra villkor och skydda vår verksamhet eller dess användare. I händelse av en omorganisation, fusion, eller försäljning kan vi överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Tredjepartslänkar:

Ibland kan vi inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende användarvillkor & Integritetspolicys och du bör granska dem när det är tillämpligt.

Vi har därför inget ansvar för innehållet eller aktiviteter på dessa länkade webbplatser. Vi strävar efter att skydda integriteten på våra webbplatser och välkomna eventuella återkopplingar om dessa externa eller länkade webbplatser.

Skydd av personlig information:

Vi vidtar försiktighetsåtgärder - inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder - för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och missbruk, såväl som mot otillåten tillgång, upplysning, ändring och förstörelse.

När du använder några av våra tjänster eller postar i ett forum, chattrum eller via en social nätverkstjänst är den personliga informationen du delar synlig för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för den personliga information du väljer att använda den i dessa sammanhang. Till exempel, om du anger eller publicerar ditt namn och din e-postadress i ett forum så blir den informationen offentlig. Var försiktig när du använder dessa tjänster och funktioner.

Integritet och lagring av personlig information:

Vi hoppas kunna göra det lätt för dig att behålla din personliga information korrekt, fullständigt och aktuellt. Vi kommer behålla din personliga information för den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna Integritetspolicy såvida inte en längre tid krävs eller tillåts av lag.

Tillgång till personlig information:

För personlig information gör vi vårt bästa för att hjälpa dig med att korrigerar data om den är felaktigt eller radera data som vi inte behöver behålla enligt lag eller andra legitima affärsändamål. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimliga eller kräver oproportionerlig tekniska insatser, riskerar att äventyra andras integritet, är extremt opraktiska eller som inte krävs enligt lag. Åtkomst, rättelse eller borttagningsförfrågningar kan göras via följande mejladress: support@mediumkurser.se

Övrigt:

Vi värdesätter din integritet och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att denna verksamhet skall överensstämma med gällande lagar och regler.

Sekretessfrågor och kontakt:

Om du har frågor eller problem angående våra användarvillkor, integritetspolicy eller databearbetning, var god kontakta oss på via email: support@mediumkurser.se

Endast en online-policy:

Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in via vår webbplats och inte information som samlas in offline.

Ditt samtycke:

Genom att använda våra webbplatser godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och alla tillägg eller raderingar som lagts upp av oss när som helst.

Third Forest

Tryggestad

387 94 Borgholm

Senast uppdaterad: 13 juli 2020